El Joc de Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030 - El Joc d'Objectius de Desenvolupament Sostenible - Agenda 2030 - The Joc of Sustainable Development Goals - Agenda 2030 - El Joc de los ODS - juego de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Vaya al Contenido
El joc d'Objectius de Desenvolupament Sostenible - Joc d'utilitat pública i gratuït – II Concurs “ Campanya de Comunicació dels ODS 2019 “ - Agenda 2030 – Primer premi categoría B: Disseny d’un  jop  utilizant mitjans no digitals  -  Universitat de València – Generalitat Valenciana - © 2019 - El juego de Objetivos de Desarrollo Sostenible - Juego de utilidad pública y gratuito – II “Concurso Campaña de Comunicación de los ODS 2019 “ - Agenda 2030 – Primer premio categoría B: Diseño de un juego utilizando medios no  digitales - Universitat de València – Generalitat Valenciana - © 2019 - The game of Sustainable Development Goals - Free and public utility game - II "Communication Campaign Contest of the SDGs 2019" - Agenda 2030 - First prize category B: Design of a game using non-digital media - Universitat de València - Generalitat Valenciana - © 2019-2022
TARGETES 17 ODS
17 ODS , les propostes de l'ONU dins de l'agenda 2030
NOTES DE VALORS
Valors de 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000
FITXES - DAUS
Fitxes de colors
TARGETES ACCIONS DIÀRIES
Accions Diàries
TARGETES ÀMBITS DE ACCIÓ
Àmbits de Acció29/12/2022
www.adriver.org e-mail : webmaster@adriver.org - Tots els drets reservats, aquest lloc es troba actualitzat per l'àrea web de Driver - Diseño & Desarrollo © VR&MO     - La utilització d'aquests continguts és universal, gratuïta i oberta, sempre que es tracte d'un ús educatiu i no comercial. Les accions, productes i utilitats derivades de la seua utilització no podran, en conseqüència, generar cap mena de lucre. Així mateix, és obligada la referència a la font. - Gràcies © 2019  <> www.adriver.org e-mail : webmaster@adriver.org - Todos los derechos reservados, este lugar se encuentra actualizado por el área web de Driver - Diseño & Desarrollo © VR&MO - La utilización de estos contenidos es universal, gratuita y abierta, siempre que se trate de un uso educativo y no comercial. Las acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en consecuencia, generar ningún tipo de lucro. Así mismo, es obligada la referencia a la fuente. – Gracias © 2019


Regreso al contenido